Klantcases

Centraal relatiebeheer voor het Deltion College


Het Deltion College is een ROC in de omgeving van Zwolle dat mbo-opleidingen en volwasseneneducatie verzorgt. Er zijn ruim 17.000 studenten 3.000 cursisten die een opleiding volgen bij het Deltion College, en er werken ruim 1.800 medewerkers. Naast het werven van studenten is de organisatie ook bezig met het werven van stageplekken en zaken in het niet-bekostigd onderwijs. Om deze processen te verbeteren, vroegen ze BEND om een oplossing op basis van Microsoft Dynamics 365.

De hulpvraag


Doel

Het creëren van een centraal klantbeeld dat beheert wordt door relatie- en accountmanagers, inclusief de noodzakelijke koppelingen met externe systemen.

Resultaten

Succesvolle implementatie van BEND Relatiebeheer: Koppeling met Eduarte (SIS), koppeling met DUO, inzicht in relaties onderling: wie praat met wie, waar is er overlap?

Inzet

BEND Relatiebeheer

Data centraal vastleggen


Stages vormen een belangrijk onderdeel van alle praktijkopleidingen binnen het Deltion College. En ook het onderwijs gericht op cursisten profiteert van goede banden met het werkveld, bijvoorbeeld voor een leer-werkplek of de mogelijkheid om een deeltijd-opleiding te volgen via het werk. Bij het Deltion College liepen ze er tegenaan dat iedereen die zich met deze zaken bezighield, er zijn eigen werkwijze en administratie op nahield. Er zwerven bijvoorbeeld allerlei verschillende Excel-bestanden door de organisatie en offertes worden niet centraal gemaakt en vastgelegd.

Er was een sterke behoefte om alle zogenaamde BPV-data centraal vast te leggen. Dit zijn gegevens over stages, waarbij het gaat om de student, het bedrijf en de status van de stage. Er moest inzicht komen in welke accountmanager met welke persoon van een externe organisatie in contact was. Ook moest er geanonimiseerde informatie over betrokken studenten zijn, zodat de accountmanagers wisten hoeveel studenten van een bepaalde academie ergens stage lopen. Tot slot moest duidelijk worden waar de accountmanagers overlap hadden, zodat ze het werk beter op elkaar kunnen afstemmen.

Onze oplossing


Relatiebeheer-app

De kern van de uitdaging ligt in uitstekend relatiebeheer. Daarom hebben we de BEND Relatiebeheer-app als oplossing voorgesteld. Deze door ons ontwikkelde applicatie, bevat het beste op het gebied van relatiebeheer in Dynamics 365, zonder dat er een complete implementatie van Dynamics 365 nodig is.

Customer Journey

In BEND Relatiebeheer worden accounts, contacten en activiteiten vastgelegd. Onder activiteiten kun je bijvoorbeeld afspraken, taken en telefoongesprekken verstaan. Er is veel mogelijk in de app, dus begint het gesprek bij het Deltion College met de wensen vanuit de organisatie: met welke zaken hebben ze te maken en wat moet er vastgelegd worden om het werk te verbeteren? We doorlopen gezamenlijk een zogenaamde customer journey om te ontdekken op welke momenten er relevante data ontstaat of gebruikt moet worden.

Het resultaat


Na de succesvolle implementatie van BEND Relatiebeheer zijn alle BPV-gegevens in beeld: alle organisaties waar het om gaat, wie er met wie praat, en waarover. Ook is het nu voor accountmanagers duidelijk hoeveel mensen er stage lopen bij een specifieke organisatie, door een koppeling met het leerlingvolgsysteem. Deze gegevens zijn geanonimiseerd, zodat er nooit ongeoorloofd persoonsgegevens gedeeld worden.

  • Implementatie van BEND Relatiebeheer
  • Inzicht in relevante BPV-data
  • Koppeling met geanonimiseerde gegevens uit SIS
  • Verbeterd werkproces

Benieuwd naar de mogelijkheden voor relatiebeheer bij jouw organisatie?


Neem vrijblijvend contact met ons op.

Contact