Ingangsdatum: 10 april 2024

Privacy

In het kader van de Algemene Verordening van Persoonsgegevens (AVP) die per 25 mei 2018 is ingegaan hebben wij onze privacyverklaring hierop aangepast.

Niet alleen om aan de wet te voldoen, maar ook om de privacy van iedereen die met BEND CRM in contact komt te respecteren.
Op deze manier zorgen wij er graag voor dat alle door u aan ons verstrekte persoonlijke informatie vertrouwelijk behandeld wordt.
In deze privacyverklaring beschreven we hoe BEND CRM met uw persoonsgegevens omgaat.

Doeleinden en grondslagen van de gegevensverwerking
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het vastleggen van uw interesse in één of meerdere crm-oplossingen van BEND CRM. Indien u geen prijs (meer) stelt op bepaalde informatie of contact, dan kunt u dat altijd aangeven en zullen wij, waar mogelijk, zo snel mogelijk dergelijke verwerkingen van uw gegevens stopzetten.

Indien u zich via onze website, of op een andere manier, opgeeft voor één van onze kennisdocumenten, nieuwsbrief of bijeenkomsten, dan wel gebruik maakt van onze diensten, dan kunnen wij uw gegevens ook verder gebruiken voor het toezenden van daaraan gerelateerde, relevante informatie.

Indien uw organisatie klant is van BEND CRM, dan worden uw gegevens verwerkt als noodzakelijk onderdeel van de uitvoering van de rechten en plichten voortvloeiend uit onze overeenkomst of op grond van de wet. Daarnaast heeft BEND CRM een gerechtvaardigd belang om diegenen die hun gegevens verstrekt hebben om een dienst te kunnen ontvangen (zoals de nieuwsbrief, bijwonen event, downloaden kennisdocumenten), aanvullende informatie te sturen over BEND CRM zo lang de desbetreffende persoon niet heeft aangegeven daar geen prijs meer op te stellen.

Welke gegevens worden verwerkt
Voor elke dienst vragen we u om bepaalde gegevens in te vullen. Die gegevens heeft BEND CRM nodig voor de uitvoering van de dienst. Zo is een geldig e-mailadres nodig voor het toesturen van de nieuwsbrief, en zijn contact- en factuurgegevens nodig voor het bestellen van een product of dienst. In een aantal gevallen vragen wij aanvullende gegevens over het bedrijf die niet verplicht zijn. Die gegevens worden gebruikt om meer inzicht te krijgen in het soort organisaties die diensten bij BEND CRM afneemt, zodat wij onze diensten kunnen verbeteren.

Bewaartermijnen
Wanneer iemand zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, bewaart BEND CRM de persoonsgegevens gedurende de termijn waarin diegene zich niet heeft afgemeld voor de nieuwsbrief. Daarnaast zal BEND CRM de persoonsgegevens bewaren voor de termijn waarin zij dit relevant acht in het kader van haar dienstverlening. Bovengenoemde termijnen gelden tenzij BEND CRM op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Gegevens over gebruik van de website en cookies
We verzamelen ook bepaalde informatie met betrekking tot welke pagina’s bezoekers openen of bezoeken, waardoor we de volgende persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken en verwerken:

· IP-adres
· Geo-locatie
· Browsergegevens

Wij kunnen informatie over u ontvangen uit andere bronnen, waaronder openbaar beschikbare databanken, en kunnen deze gegevens samenvoegen met informatie die wij al over u hebben. Dit helpt ons bij het bijwerken, uitbreiden en analyseren van onze gegevens, het identificeren van nieuwe klanten en het bieden van nieuwe producten en diensten die interessant voor u zouden kunnen zijn. Indien u persoonlijke informatie over anderen aan ons verstrekt, of indien anderen informatie over u aan ons verstrekken, zullen wij die informatie uitsluitend gebruiken voor het specifieke doel waarvoor de informatie aan ons werd verstrekt.

BEND CRM kan ook informatie verzamelen en analyseren van bezoekers en gebruikers met betrekking tot het gebruik van de BEND CRM website en beschikbare diensten hierop. Verzamelde informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot verkeersvolume, bezoekfrequentie, soort en tijdstip van transacties op de website, soort browser en besturingssysteem, enz.
Wij kunnen persoonlijke informatie verstrekken aan bedrijven die diensten verlenen om ons te helpen met onze bedrijfsactiviteiten zoals marketing automation, live chat of betalingsverwerking. Deze bedrijven zijn bevoegd om persoonlijke informatie te gebruiken alleen voor zover noodzakelijk om deze diensten aan ons te verlenen.

Op de site worden bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.

Deze gegevens worden gebruikt om de website te optimaliseren. Om analyses uit te voeren maken wij gebruik van Google Analytics. Daarbij maken wij gebruik van de privacy-vriendelijke instellingen van Google. Meer informatie over de privacygevolgen hiervan is te vinden op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Op de website zijn mogelijk ook links opgenomen naar websites van derden. Hoewel deze website(s) met zorg geselecteerd zijn, draagt BEND CRM geen verantwoordelijkheid ten aanzien van deze derden en de manier waarop zij met (persoons)gegevens omgaan.

Bescherming persoonsgegevens
De bescherming van uw privacy vinden wij zeer belangrijk. De software, tools en systemen die wij gebruiken, zijn beveiligd volgens de eisen van de huidige wet- en regelgeving. De maatregelen die wij nemen zijn o.a.:

· Up-to-date virus scan
· Beveiligde USB-sticks
· Unieke toegangscodes en wachtwoorden
· Gebruik van een beveiligde wachtwoordbeheerder
· Geen gebruik van onbeveiligde externe harde schijven
· Geen gebruik van onbeveiligde elektronische backups
· Geen documenten op privé laptops van medewerkers

Nieuwsbrief
U kunt zich via de website aanmelden voor de algemene nieuwsbrief van BEND CRM. Hiermee informeren wij geïnteresseerden over onze CRM diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Verstrekking aan derden
BEND CRM verstrekt geen persoonsgegevens aan derde partijen anders dan op grond van de wet, op uw verzoek of aan verwerkers die in opdracht van BEND CRM bepaalde werkzaamheden verrichten (zoals de mailtoolprovider en de hostingpartij).

Cookies en andere volgtechnologiën
BEND CRM en onze analyseprovider(s) gebruiken technologieën zoals cookies, webbakens (beacons), tags en scripts om trends te analyseren, de website te laten functioneren, bij te houden hoe gebruikers door de hele website navigeren en om demografische gegevens over ons gebruikersbestand als geheel te verzamelen. We kunnen rapporten ontvangen op basis van het gebruik van deze technologieën van deze bedrijven, op individuele en geaggregeerde basis.

Gebruikers hebben controle over het gebruik van cookies via hun afzonderlijke browsers. Als u cookies weigert, kunt u onze website nog steeds gebruiken, maar het gebruik van sommige functies of gedeelten van onze website kan dan beperkt zijn.
Voor meer specifieke informatie over ons cookiebeleid, verwijzen we u naar onze cookieverklaring.

Analyse/logbestanden
Zoals voor de meeste websites geldt, verzamelen wij bepaalde informatie automatisch en slaan deze op in logbestanden. Deze informatie bevat internetprotocol (IP)-adressen, browsertype, internetserviceprovider (ISP), verwijzende pagina’s en als laatste opgevraagde pagina’s, besturingssysteem, datum/tijdstempel en zoekgeschiedenisgegevens.

Wij gebruiken deze informatie, die individuele gebruikers niet identificeert, om trends te analyseren, de site te beheren, handelingen van gebruikers te volgen rond de site en demografische informatie te verzamelen over onze gebruikersgroep als geheel.
Wij verbinden sommige van deze automatisch verzamelde gegevens aan persoonlijk identificeerbare informatie. Hierdoor kunnen wij een betere ervaring verschaffen door de hoeveelheid gegevens te verminderen die moet worden ingevoerd wanneer formulieren worden ingevuld, afgesloten inhoud wordt gedownload, enquêtes worden ingevuld, enz. U ziet dan bij het invullen van een formulier dat bijvoorbeeld uw e-mailadres al is ingevuld.

Bewaarperiode persoonsgegevens
Wij zullen uw informatie bewaren zo lang als nodig is om u diensten te verlenen met een maximum van 2 jaar, met uitzondering van die informatie die noodzakelijk is om aan onze juridische verplichtingen te voldoen, geschillen te beslechten en onze afspraken te handhaven.
Informatieverzoeken, inzage, correctie en recht van verzet

U kunt ons schriftelijk of per e-mail op de hoogte stellen indien u niet meer wilt worden benaderd met informatie over onze producten. Indien u meer informatie wilt over BEND CRM, ons privacybeleid, of een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering wilt doen, neem dan contact op via onderstaand adres. Hier kunt u ook terecht als u een klacht wilt indienen.

BEND CRM
Laan Corpus den Hoorn 108
9728 JR Groningen
050-8200213
info@bendcrm.nl

Aanpassen privacy statement
Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen worden op onze website gepubliceerd. De huidige privacyverklaring is bijgewerkt op 10 april 2024.

Wil jij op de hoogte blijven van de ontwikkelingen bij BEND?

Schrijf je in voor onze gratis online nieuwsbrief en blijf op de hoogte van al het nieuws rondom CRM, Microsoft updates en Bend!

Aanmelden nieuwsbrief