Klantcase

Soepelere salestrajecten bij TUI Groups and Incentives

Meer inzicht in relaties en het salestraject


Veel mensen kennen TUI waarschijnlijk als reisbureau. Naast reizen voor particulieren is er ook een team dat zich specifiek richt op grotere groepsreizen en zakelijke reizen: TUI Groups and Incentives. Dat kunnen zakenreizen zijn die aan medewerkers worden aangeboden, maar ook groepsreizen van bijvoorbeeld een vereniging. Met het in kaart brengen van de relaties en de manier waarop zij hun salestraject vormgeven liep TUI tegen wat uitdagingen aan, en daar hebben wij ze mee geholpen. Dankzij een succesvolle implementatie van de BEND Sales App is het nu beter en makkelijker werken bij TUI.

Vraag aan BEND


Voordat TUI zich bij ons meldde, werkten ze al met de software van een bekende naam in de CRM-wereld. Hoewel deze software voor een deel wel voldeed, ondersteunde het helaas niet het volledige traject waar TUI mee te maken heeft. Het vastleggen en goed in beeld krijgen van alle relaties ging wel, maar een ander werkproces werd minder goed ondersteund. Er bestaat binnen TUI Groups and Incentives namelijk een uitgebreid salestraject waar twee teams bij betrokken zijn: een commercieel en operationeel team. Beide teams houden er een eigen werkproces op na, en er moet tussen beide teams steeds een overdracht geregeld worden. Er worden bijvoorbeeld Excel-lijsten gedeeld, een overdrachtsgesprek gevoerd en meer. Al deze losse taken en onderdelen van het proces moesten beter inzichtelijk gemaakt en vooral beter gestructureerd worden. In hun zoektocht naar een CRM-oplossing die aan alle eisen voldeed, kwamen ze BEND tegen.

Doel

Relaties en salestraject goed in beeld brengen en overdracht tussen teams verbeteren

Resultaten

Minder tijd kwijt aan overdracht, meer inzicht voor medewerkers en managers

Inzet

BEND Sales App

Meer over de Sales App

Salestraject vastleggen


Al snel bleek dat de BEND Sales App een mooi uitgangspunt was om al deze functionaliteiten in te gaan verwerken. Binnen de Sales App maken we gebruik van zogenaamde opportunities, oftewel verkoopkansen. Met behulp van deze opportunities hebben we het complete salestraject vastgelegd, waar beide teams mee kunnen werken en waar ook de overdracht in opgenomen is. In plaats van dat elk team voor dezelfde klant in losse projecten werkt, wordt een lopend project nu simpel overgedragen van het ene naar het andere team. Dit scheelt tijd en voorkomt fouten: in de oude oplossing moest veel data namelijk handmatig overgetypt worden.

De opportunities in de Sales App is kun je beschouwen als een proces dat wordt doorlopen. Op bepaalde momenten in dit proces moeten verschillende taken worden uitgevoerd. TUI bleek al op deze manier te werken, met als groot verschil dat we dit nu verder hebben geautomatiseerd: geef je in de Sales App aan dat er weer een stap in het proces gezet is, dan komen automatisch de relevante taken bij het juiste team terecht. Dit helpt tegelijkertijd ook bij de ureninschatting en het opvangen van ziekte.

Inzicht en adoptie


Het werken met de Sales App van BEND heeft ervoor gezorgd dat er meer inzicht is in de relaties, het salestraject en het werk wat daarvoor nog gedaan moet worden. De grotere winst zit ‘m in het feit dat de overdracht tussen het commerciële en operationele team nu veel soepeler verloopt. Tegelijkertijd hebben de salesmanagers nu ook inzicht in alle data vanuit de app, waardoor ze beter kunnen monitoren en de resultaten veel beter kunnen beheren.

Voor ons is het belangrijk dat de adoptie van nieuwe software hoog is. Hoewel we daar bij sommige klanten echt op moeten hameren, is dat bij TUI niet het geval. Sterker nog: de beheerders hebben op eigen initiatief besloten om elke ochtend een uur lang de kantoordeur open te zetten, zodat alle medewerkers er terechtkunnen met hun vragen, opmerkingen en verbetervoorstellen. Dat vinden wij mooi om te zien, we zijn erg tevreden hoe we de implementatie van de Sales App samen hebben voltooid en zien uit naar de doorontwikkeling en volgende projecten.

Benieuwd hoe wij jouw onderwijsinstelling kunnen helpen?


Neem vrijblijvend contact met ons op.

Contact