• CRM blogs & nieuws

    Wij houden u op de hoogte.

Waarom zou u kiezen voor Microsoft Dynamics 365 (deel 2)?

In het vorige blog hebben wij vragen beantwoord die te maken hebben met de keuze voor Microsoft Dynamics 365 als crm-software. In deze blog het vervolg hierop maar dan toegespitst op de implementatie van Dynamics 365.

Wat is onze projectaanpak?

Onze projectaanpak is deels gebaseerd op de uitgangspunten van Scrum. Met name als het gaat om de interactie die nodig is voor de inrichting van schermen, specifieke processen en workflows. Bovendien werken de uitgangspunten van een op scrum gebaseerde aanpak goed voor kennisoverdracht en het creëren van betrokkenheid bij de toekomstige gebruikers. Dit betekent dat we direct en snel inzichtelijk maken hoe we functies/usecases kunnen vertalen naar de inrichting en de ondersteuning van het systeem. Het maakt de implementatie concreet en is goed voor de onderlinge interactie.

Hoe gaan wij om met de standaarden van Dynamics 365?

Deze passen we toe en vullen deze ook aan met templates die wij op basis van onze ervaring beschikbaar stellen tijdens de implementatie. Ten aanzien van deze standaarden is het dus meer een kwestie van kennisoverdracht, begeleiding en training om te zorgen voor de goede gebruikersadoptie.

Hoe wordt Dynamics 365 in gebruik genomen, wat zijn de best practises?

De methodiek is erop gericht om gezamenlijk te komen tot de inrichting van het systeem. BEND gebruikt specifieke templates en standaarden en reeds eerder ingerichte functies om een “vliegende start” te maken.

Hoe kijken wij aan tegen de toekomst van Microsoft Dynamics 365?

Microsoft zorgt continu voor nieuwe functionaliteiten in Dynamics 365. We “liften” mee op de ontwikkeling van een van de wereldwijde marktleiders op het gebied van crm-software. Los van de specifieke crm-functies die in Dynamics CRM beschikbaar zijn, ervaren we een toenemende toegevoegde en onderscheidende waarde van Dynamics CRM als cloud-toepassing, het volledig kunnen werken vanuit office365 (dan wel Outlook) of via een mobile app.

Hoe kan BEND zich onderscheiden van andere implementatiepartners?

We hebben een duidelijke keuze gemaakt om ons te specialiseren in Dynamics 365. We hebben een no nonsens cultuur en pragmatische werkwijze. In het voortraject zorgen we voor een goede inventarisatie van de behoefte van de klant, waardoor de verwachtingen van het implementatietraject helder zijn. Mede op basis daarvan zijn we in staat om implementaties – bijvoorbeeld op basis van een vaste prijs – uit te voeren.

We hopen dat deze en de vorige blog voldoende hebben toegelicht wat de voordelen van Microsoft Dynamics 365 zijn en hoe we de implementatie efficiënt en effectief kunnen doorvoeren. Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op.