• Terranext

  Klantinformatie delen tussen medewerkers en afdelingen.

Terranext installeerde CRM voor verdere groei en professionalisering van het bedrijf

Terranext

TerraNext is de opleider van de groene sector. Actief in heel Nederland, met praktische, eigentijdse en compacte opleidingen voor (jong) volwassenen. TerraNext is gericht op de behoefte van de klant om verder te groeien in zijn vak. Het is de ambitie van TerraNext om bedrijven, instellingen en individuele werknemers voor te bereiden op de uitdagingen van morgen.

Verdere groei en professionalisering
Ter ondersteuning van de verdere groei en professionalisering van de organisatie heeft TerraNext besloten om Microsoft Dynamics CRM2011 te implementeren voor een tweetal gebruikersgroepen: de medewerkers van de afdeling Verkoop en de medewerkers van de afdeling Marketing. In de eerste fase van het project zijn de volgende functies geïmplementeerd:

Centraal vastleggen van relatiegegevens

 • Organisatiegegevens (relevante kenmerken en onderlinge relaties)
 • Persoonsgegevens (relevante kenmerken en de relatie met organisaties)

Activiteitenbeheer

 • E-mail, brieven, telefoontjes, bezoekverslagen
 • Integratie MS Outlook en MS Word in combinatie met huisstijlsjablonen
 • Relevante workflow (bijvoorbeeld rondom de opvolging van klantcontacten

Verkoopkansen/projecten/vastleggen en beheren van opleidingstrajecten

 • Offertedocumenten
 • Gegevensvastlegging (offertes, scoringskans, beslisdata)

Marketing functies

 • Selecties, overzichten en relevante views
 • Mailingen (brief, e-mail)

Klantinformatie delen tussen medewerkers en afdelingen

Met de implementatie van deze functies is TerraNext in staat om klantinformatie te delen tussen de diverse medewerkers en afdelingen. Dit was met de vastlegging van klantinformatie in Excel lijsten niet mogelijk. Door het gebruik van Microsoft CRM kan er beter op de individuele klant worden ingespeeld en ontstaat een efficiëntere interne werkwijze. Voor wat betreft de aanschaf van de CRM 2011 licenties heeft TerraNext gebruikt gemaakt van de overeenkomst die Microsoft heeft afgesloten met de zogenaamde SURFdiensten, een speciale licentieovereenkomst voor onderwijsinstellingen.