• SOMT

  Microsoft CRM als totaaloplossing: CRM en Cursusmanagement

SOMT kies met de Cursus Relatie Manager voor een alles-in-één oplossing

SOMT-cirkelDe SOMT (Stichting Opleidingen Musculoskeletale Therapie) is gespecialiseerd in masteronderwijs op het gebied van beweging gerelateerde klachten. Aan de SOMT kunnen studenten een masteropleiding volgen in de Manuele Therapie, Bekkenfysiotherapie, Sportfysiotherapie en Fysiotherapie in de Geriatrie. Opleidingen aan de SOMT zijn competentiegericht, dat wil zeggen dat kennis en vaardigheden geïntegreerd worden aangeleerd.

Een centrale oplossing voor studentenregistratie en planning
Ter ondersteuning van haar studentenadministratie en planning maakte de SOMT gebruik van diverse deeloplossingen, waaronder Excel. Voor de financiële processen wordt gebruik gemaakt van Exact en voor communicatie tussen student en docent van MS SharePoint.

Om een kwaliteitsverbetering in haar dienstverlening te realiseren en tot een meer proactieve benadering richting de klant over te kunnen gaan, zocht de SOMT naar een nieuw studenten- en planningsysteem (opleiding- en stageplanning). Het nieuwe systeem moest goed aansluiten bij de huidige in gebruik zijnde systemen.

Zekerheid over de werking, implementatie en investering
Als implementatiepartner koos de SOMT voor BEND. De implementatie ervaring van BEND bij branchegenoten betekende voor de SOMT een goede ondersteuning bij de inrichting van processen en veranderingen. En daarnaast zekerheid over de werking van de software, wijze van implementatie, voortgang en investering.

CRM voor opleiders
De speciale opleidingsmodule van BEND, de Cursus Relatie Manager, ondersteunt de processen rondom het organiseren en administratief afhandelen van zowel projecten, opleidingen en cursussen.

CRM en planning in één!
Bijzonder aan deze implementatie is de geïntegreerde planningsoplossing, Symagic. Door Symagic te integreren in CRM ontstaat de mogelijkheid om vanuit één omgeving onder andere de planning van resources (docenten, skills, locaties), de verwerking van mutaties en de urenregistratie te verwerken. Voor de SOMT betekent dit een betere bezetting van resources en het foutloos kunnen plannen van resources.

Bovendien geeft het de SOMT inzicht in de benodigde capaciteit van resources en levert informatie over de bezetting nuttige informatie voor de afdeling Marketing. Er is bijvoorbeeld helder inzicht in programma’s die extra promotie nodig hebben, extra aanboden zouden moeten worden of cursussen die georganiseerd kunnen worden.

Opleiding- en studentenadministratie van kort- en langlopende opleidingen, seminars en cijferregistratie
Met de geïmplementeerde CRM oplossing van BEND wordt de gehele opleiding- en studentenadministratie van kort- en langlopende opleidingen, seminars en cijferregistratie ondersteund. Om dit mogelijk te maken zijn de volgende functies beschikbaar gesteld:

Centraal vastleggen van relatie (student) gegevens

 • Persoonsgegevens
 • Organisatiegegevens

Activiteitenbeheer

 • E-mail, brieven, telefoontjes, bezoekverslagen
 • Integratie MS Outlook en MS Word in combinatie met huisstijlsjablonen
 • Relevante workflows (opvolging van klantcontact, bevestiging aanmelding en inschrijvingen, etc.)

Opleiding administratie

 • Vastleggen opleidingen op basis van cursussjablonen
 • Deelnemersregistratie van korte- en langlopende opleidingen
 • Correspondentie (brieven, e-mail) rondom inschrijvingsproces

Selecties en overzichten

 • Selecties, overzichten en relevante views (op schermen)
 • Mailingen (brief, e-mail)

Koppeling Exact

 • Koppeling website en MS SharePoint
 • Verwerken van inschrijvingen via de website
 • Presenteren en verwerken van studentgegevens via de MS SharePoint portaal

Planningsmodule Symagic voor cursusplanning

 • Planning op basis van cursusrooster/programma
 • Planning resources (docenten, skills en locaties)
 • Verwerken van mutaties (opleidingsrooster en resources)
 • Urenregistratie docenten
 • Capaciteit- en bezettingsoverzichten

Planningsmodule Symagic voor stageplanning

 • Planning/matching studenten en stageplekken
 • Bewaking voortgang stages