• Planning en urenregistratie BEND CRM

  • Planning en urenregistratie

    Inzicht in planning en resultaten


Planning en urenregistratie

In zowel de profit als de non profit sector geldt vaak de noodzaak voor maximale benutting van uw grootste kapitaalgoed: uw mensen! Daarvoor is het nodig om vraag en beschikbaarheid van mensen op elkaar af te stemmen om nog beter te kunnen voorspellen. Voor complexe planningsvraagstukken maakt BEND gebruik van de Symagic planningssoftware en heeft deze geïntegreerd binnen de standaarden van Microsoft Dynamics 365.

De software is zo flexibel opgebouwd dat het voor vrijwel elke vorm van planningsvraagstukken wordt ingezet: projectplanning, roostering en een combinatie daarvan. Juist dit maakt Symagic uniek ten opzichte van de traditionele roostersystemen enerzijds en de projectplanningstools anderzijds.

Naast het zo optimaal mogelijk plannen van resources is er binnen Symagic veel nadruk op gelegd om de juiste management informatie te bieden om het proces steeds beter te kunnen organiseren. Zo wordt op alle niveaus de planning informatie afgezet tegen de daadwerkelijk behaalde resultaten. De software is zo ontwikkeld dat het makkelijk en eenvoudig geïntegreerd kan worden met andere software.

Business CASE; Microsoft Dynamic CRM & SYMAGIC

HIG Communicatie adviseert, implementeert en onderhoudt hoogwaardige ICT-infrastructuren. HIG werk met een team van eigen service- en beheermedewerkers, die met gegarandeerde responstijden eventuele problemen snel verhelpen, maar ook voorkomen door vast preventief onderhoud. Voor het efficiënter inplannen van de servicemensen wordt sinds 2009 gebruik gemaakt van Microsoft CRM in combinatie met Symagic.

Naast de ondersteuning van serviceproces, heeft het management van HIG vanuit Symagic de beschikking over stuurinformatie. Vooral het inzicht in de benodigde capaciteit, op basis van lopende contacten gecombineerd met de verkoopforecast, geeft het management de mogelijkheid om vooruit te kijken en onderbouwde beleidskeuzes te maken.

Bij HIG wordt Microsoft Dynamics CRM gebruikt ter ondersteuning van de verkoop en marketingprocessen. Symagic heeft een standaard koppeling met de CRM software van Microsoft. Via deze integratie worden naast klantdata ook gegevens over nieuwe projecten en serviceverzoeken aangeleverd binnen de Symagic planningssoftware.

Demo aanvragen

Projectplanning & urenregistratie

De projectmodule ondersteunt bij het plannen van projectleden of andere middelen op een project. Hierbij kan rekening worden gehouden met de beschikbaarheid en de kwalificatie van mensen en middelen. Voor meer informatie over de projectadministratie binnen Microsoft Dynamics 365.

Projecttaken en planningsitems worden rechtstreeks geplaatst in de Outlookagenda van het betreffende projectlid. Vanuit deze planningsitems wordt de bestede tijd ingegeven. Afhankelijk van richtlijnen binnen uw organisatie zorgen workflow-mogelijkheden voor de nodige controles en budgetbewaking.

(Management)Informatie

De integratie van de frontoffice en de backoffice levert waardevolle managementinformatie over het gehele bedrijfsproces. De verkoop en opbrengsten van projecten kan vergeleken worden met de daadwerkelijke uitvoering. Daarnaast is er continu (operationele) stuurinformatie beschikbaar, die klantgerichter werken binnen project mogelijk maakt. Kortom meer grip op de uitvoering van projecten biedt toegevoegde waarde voor de klant en uw eigen organisatie.  • “Het inzetten van Microsoft CRM heeft, naast het hebben van een compleet klantbeeld, een enorme professionaliseringsslag teweeggebracht. Klantvragen hebben we nu beter in de grip en doorlooptijden zijn drastisch gedaald, waardoor we in staat zijn de klant een hoger serviceniveau te bieden.”

    ConservatrixChristian van Kooten – Directeur Conservatrix Levensverzekeringen    “BEND heeft ons de leercurve bezorgd waar we naar op zoek waren. Gezamenlijk hebben we het CRM-fundament pragmatisch en succesvol neergelegd waarna we als ICT afdeling zelfstandig verder konden. Het contact met BEND is warm waardoor er ruimte is om inhoudelijk en kritisch te sparren over CRM vraagstukken.”

    NNEKHessel de Haan – Hoofd ICT Noordnederlands Effectenkantoor