• CRM blogs & nieuws

    Wij houden u op de hoogte.

Onderzoek: de ROI van Dynamics CRM Online

In opdracht van Microsoft heeft Forrester een Total Economic Impact-onderzoek gedaan om te evalueren wat de potentiële ROI is bij organisaties als ze Microsoft Dynamics Online CRM implementeren. Hieruit komt naar voren dat er, ten opzichte van on-premise CRM-oplossingen, zeker voordelen te noemen zijn. Zo blijken er lagere kosten te zijn voor infrastructuur, is er minder onderhoud nodig en kwam naar voren dat producten sneller op de markt gebracht kunnen worden. Bovendien verbetert het de productiviteit van het salesteam en is er een groei te zien in zakelijke flexibiliteit, wat weer leidt tot een hogere ROI.

Forrester heeft gekeken naar vier elementen van de TEI (Total Economic Impact) methodologie: kosten, baten, flexibiliteit en risico. Door middel van interviews en enquêtes onder organisaties die Microsoft Dynamics CRM gebruiken, zijn de gegevens verzameld. In deze blog bespreken we kort de (financiële) voordelen die naar voren kwamen.

De (financiële) voordelen
Uit het onderzoek bleek dat Dynamics CRM Online voordelen biedt die on premise CRM-oplossingen niet bieden.

  • Er zijn lagere kosten voor het CRM-onderhoud en ondersteuningstaken: door te werken met Dynamics CRM Online neemt het onderhoud wat nodig is af. Updates worden bijvoorbeeld door Microsoft uitgebracht en kunnen geïnstalleerd worden zonder dat dit veel meer tijd vraagt van de IT-afdeling.
  • Door een geringe investering in de infrastructuur zijn er minder aanloopkosten: bij een on-premise CRM-systeem komen vaak extra kosten voor infrastructuur kijken, zoals voor serverhardware, beveiligingshardware en uitvoerende technici. Bij Dynamics CRM Online is dit niet nodig en kunnen kosten bespaard worden.
  • Door de snellere implementatie en beschikbaarheid van CRM is er een toenemende stijging van de omzet: door dit online CRM-systeem hoeft er bijna niks aan de infrastructuur gewijzigd te worden, ook het implementatietraject is veel korter, zowel bij het uitrollen van de toepassing als bij grote functionaliteitsupdates. Hierdoor kan de investering sneller terug verdient worden.
  • Er zijn geen kosten voor licenties voor on-premises CRM-software: er hoeven geen gebruikers- en serverlicenties aangeschaft worden voor on-premise CRM-software.

Uit het onderzoek komt naar voren dat de onderzochte organisaties door drie jaar lang Microsoft Dynamics CRM Online te gebruiken, een rendement van ruim 75% behaalden. Bekijk voor alle uitkomsten van het onderzoek en de bijbehorende cijfers het rapport.

Wilt u ook uw verkoopproductiviteit verhogen, besparen op kosten voor CRM en een hoger ROI behalen door Microsoft Dynamics CRM Online in te zetten? Vraag dan vrijblijvend een demo aan om de mogelijkheden voor uw organisatie te bekijken.

Probeer gratis demo

Bron: Microsoft