• CRM blogs & nieuws

    Wij houden u op de hoogte.

Klantbegrip: marketing, sales & service moeten samenwerken

Consumenten kiezen tegenwoordig zelf wanneer en via welk kanaal ze producten of diensten kopen of contact opnemen met de klantenservice en kunnen bovendien ook nog eens veel makkelijker overstappen naar een ander merk. Voor organisaties wordt het hierdoor moeilijker om contacten met klanten te leggen en te onderhouden. Dit betekent dat sales-, marketing- en klantenservice heel goed moeten samenwerken, willen ze de klant goed begrijpen en leads beter converteren.

Klantdata nodig voor klantbegrip

Uit onderzoek blijkt dat 42% van Nederlandse merken data uit verschillende bronnen combineren als input voor hun marketing- en salesstrategieën. Slechts 34% kijkt geregeld naar klantdata om zo een beter begrip van klanten te krijgen. Dit komt doordat bedrijven vaak nog een scheiding hebben tussen afdelingen. 32% van merken geeft echter aan dat het, door veranderingen in klantgedrag, belangrijker is geworden om teams in lijn te brengen. 38% geeft aan het ermee eens te zijn dat er een trend is naar meer samenwerking tussen marketing-, sales- en service en denkt dat leadconversie ook succesvoller is als deze afdelingen nauw samenwerken.

Toch lijkt het nog niet zo makkelijk om deze drie afdelingen samen te laten werken:

  • 32% van de respondenten heeft aangegeven dat deze afdelingen volledig onafhankelijk van elkaar werken;
  • Ook 32% geeft aan moeite te hebben met bepaalde doelen behalen bij het in lijn brengen van de marketingbehoeften en andersom;
  • 31% merkt op dat de huidige systemen en technologieën het moeilijk maken voor sales en marketing om samen te werken.

De werkzaamheden van sales-, marketing- en service staan niet meer los van elkaar, maar hebben allemaal een belangrijk aandeel in de customer experience van de klant. Nauwe samenwerking is dan ook van belang en hiervoor zijn, naast de juiste bedrijfscultuur, ook de juiste tools voor nodig. Met de inzet van CRM kunt u alle processen overzichtelijk in één systeem verwerken. Met CRM-functies voor verkoop, marketing en customer service kunnen mensen van verschillende afdelingen samen, vanuit een centrale plek, aan dezelfde opportunity werken. Hierdoor worden silo’s doorbroken en wordt de samenwerking overzichtelijker, sneller en beter op elkaar afgestemd.

Wilt u meer weten over hoe u de samenwerking binnen uw organisatie kunt verbeteren dankzij de inzet van CRM? Download dan ons whitepaper ‘De toegevoegde waarde van CRM in het MKB’, waarin we onder andere ingaan op een betere samenwerking om zo de customer experience te optimaliseren en de salesresultaten te verhogen.

Bron: Customer Talk

Download het whitepaper