NHL Stenden

NHL Stenden Hogeschool is een onderwijsinstelling voor het hoger onderwijs met campussen in Nederland en in het buitenland. Ze hebben bijvoorbeeld locaties in Qatar, Indonesië, Thailand en Zuid-Afrika. Voor de fusie van NHL en Stenden waren beide instelling al klant bij BEND. Bij de NHL ging het vooral om het stroomlijnen van marketingactiviteiten, bij Stenden lag de nadruk op casemanagement.

Door de fusie moesten 2 losstaande omgevingen gemigreerd worden naar 1 Dynamics 365-omgeving. Dit moest gebeuren binnen de NHL Stenden Office 365-tennant, zonder dat de medewerkers hier last van zouden hebben. Daarnaast hebben we de hogeschool begeleidt in de vertaling van hun nieuwe bedrijfsprocessen naar bestaande en nieuwe CRM-oplossingen.

Een belangrijk onderdeel van de migratie was het opzetten van een CRM-beheerorganisatie. Hierin zorgen we ervoor dat systeemkennis wordt geborgd en gedeeld, en dat CRM actief bijdraagt aan de ondersteuning van de organisatiedoelstellingen van NHL Stenden.

Onze oplossing

We hebben ervoor gekozen om te migreren naar de nieuwste versie van Microsoft Dynamics 365. Dit geeft ons toegang tot de laatste ontwikkelingen op het gebied van CRM. Ook is de stap naar de nieuwe Unified Interface van Microsoft snel gemaakt.

We hebben samen met de medewerkers van NHL Stenden nagedacht over het opnieuw inrichten van de processen en de uniformiteit van formulieren en velden. Ook hebben we het moment van de fusie aangegrepen om de AVG-wetgeving toe te passen op de nieuwe omgeving.

Voor NHL Stenden zijn hiermee verschillende processen rondom marketing, stages, aanmeldingen van studenten uit het buitenland en het beheer van alumni generiek geborgd in CRM.

Resultaat

Dankzij de migratie heeft NHL Stenden een uniform systeem, waarin processen van beide scholen gecombineerd gebruikt kunnen worden. De processen worden ondersteund door een beheersproces. Hierin is het CRM van BEND gekoppeld aan TOPdesk van NHL Stenden. Zo borgen we gezamenlijk en automatisch de eerste-, tweede- en derdelijns support voor Dynamics 365 bij NHL Stenden.

Dankzij de krachtige samenwerking van applicaties binnen Office 365 hebben we de link tussen Dynamics 365 en SharePoint versterkt, zodat documenten die gerelateerd zijn aan processen op één plek bewaard en beheerd worden. Hierdoor blijft het overzichtelijk en is kennis geborgd.