• CRM blogs & nieuws

    Wij houden u op de hoogte.

Gepersonaliseerde content is cruciaal

In een eerdere blog gingen we al in op het belang van het in kaart brengen van de klantreis. Zo bleek uit onderzoek dat succesvolle marketeers met customer journeys werken. Bij 88% van de marketeers die een klantreisstrategie hebben zorgt dit voor het succes van hun marketingstrategie. Het in kaart brengen is van belang om via alle kanalen gepersonaliseerde content te kunnen versturen, iets wat steeds noodzakelijker wordt om nieuwe klanten aan te trekken, maar ook om de loyaliteit van bestaande klanten te verhogen.

In staat zijn om gepersonaliseerde content te versturen is iets wat bij veel organisaties wel hoog op de agenda staat, maar wat in de praktijk vaak nog niet lijkt te lukken. Met deze vijf stappen kunt u een strategie opstellen voor het aanbieden van gepersonaliseerde content.

  1. Bepaal de doelstellingen: stel vast wat u wilt bereiken met de personalisatie van content, om in staat te zijn het succes te meten. Zorg dat de gehele organisatie op de hoogte is van deze doelstellingen en dat er een goede samenwerking is tussen alle afdelingen. Met name sales en marketing moeten goed op elkaar afgestemd zijn.
  2. Verzamel informatie: ga informatie verzamelen over bezoekers van de website en sla dit op in het CRM-systeem. Denk hierbij aan welke content diegene download, welke pagina’s bezocht worden, laat iemand naam en e-mailadres achter, et cetera.
  3. Analyseer de verzamelde data: heeft u van bezoekers gegevens kunnen verzamelen, zoals de naam? Kijk dan of dit bij een contactpersoon in het CRM-systeem hoort, zodat het klantprofiel uitgebreid kan worden en een 360 graden klantbeeld gecreëerd kan worden. Indien mogelijk kan ook gesegmenteerd worden, zodat leads en klanten met dezelfde interesse en/of informatiebehoefte gepersonaliseerde content, afgestemd op die behoefte, krijgt.
  4. Breng de stappen tijdens de klantreis in kaart en stel hierbij content op: om goed in staat te zijn gepersonaliseerde content te versturen, is het van belang om alle stappen van de klantreis goed in kaart te hebben. Door deze stappen te matchen aan de klantinformatie die verzameld is, en het segment waarin iemand zich bevindt, kan de content hierop aangepast worden. Het is ook van belang om te bepalen welke content iemand krijgt. In onze blog over lead nurturing gaan we verder in op het personaliseren van de content.
  5. Voer uit en evalueer: om bij te kunnen sturen en het resultaat te kunnen meten, is het van belang om te evalueren en te kijken wat de personalisatie na verloop van tijd oplevert. Aan de hand hiervan kan gekeken worden of het doel behaald wordt en kan vastgesteld worden wat wel en wat niet werkt.

Een goed CRM-systeem is noodzakelijk om gepersonaliseerde content te kunnen versturen naar uw prospects en klanten. In het CRM-systeem kan klantinformatie verzameld en vooral ook geanalyseerd en verwerkt worden. Op basis hiervan, en van de in kaart gebrachte klantreis, kan vanuit het systeem de gepersonaliseerde content verzonden worden.

Wilt u meer weten over het optimaliseren van de customer experience door de klant beter te leren kennen, de marketingactiviteiten te personaliseren en silo’s te doorbreken? 

Bron: Customer Talk

Download het whitepaper