• CRM blogs & nieuws

    Wij houden u op de hoogte.

Dynamics 365 (CRM) helpt bij de naleving van de nieuwe GDPR wet!

Op 25 mei gaat in heel Europa de nieuwe privacywet in. Deze ‘Algemene verordening gegevensbescherming’ (AVG) ofwel ‘General Data Protection Regulation’ (GDPR) vervangt de huidige wet bescherming persoonsgegevens.

Persoonsgegevens kun je vinden in e-mails, documenten, spreadsheets, notities, lokale databases en natuurlijk CRM systemen. In het kader van de GDPR moet de toegang tot die gegevens beveiligd zijn. En evenzo belangrijk: een CRM systeem helpt bij het naleven van de regelgeving die wordt gesteld aan de opslag, delen en toepassen van persoonsgegevens.

Microsoft Dynamics 365 (CRM) biedt verschillende functies om organisaties te helpen om aan de privacy te voldoen en het naleven van de GDPR. Dynamics 365 biedt toonaangevende veiligheidsmaatregelen en privacybescherming rondom de toegang tot de CRM applicatie. Binnen de CRM applicatie van Dynamics 365 zijn er tal van functies die bijdragen aan het voldoen van de gegevensvastlegging conform GDPR. Enkele voorbeelden:

  • Met de op rollen gebaseerde beveiliging in Dynamics 365 kunt u een reeks van privileges en taken groeperen, die wel of niet beschikbaar zijn voor een bepaalde gebruiker of gebruikersgroep. Dit is belangrijk, met name als mensen of rollen binnen een organisatie veranderen en vanuit een rol wel of geen toegang en of inzicht mogen hebben in data.
  • Record-gebaseerde beveiliging in Dynamics 365 stelt u in staat om de toegang tot bepaalde records te beperken.
  • Field-level security in Dynamics 365 kunt u de toegang tot specifieke high-impact velden te beperken, zoals persoonlijk identificeerbare informatie.
  • Azure Active Directory helpt u Dynamics 365 te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang. Azure AD kunt u makkelijk rechten toekennen toewijzen en bevat tools zoals multi-factor authenticatie voor veilige sign-in.

Naast bovenstaande functies is mogelijk om met Dynamics processen en workflows in te richten, die de procedures die binnen een organisatie zijn geïmplementeerd rond de GDPR, te ondersteunen en te borgen. Hierbij kan worden gedacht aan, opt in registratie , afhandeling verzoek ‘inzage eigen gegevens’ en procedures rondom verwijderen van opgeslagen gegevens.

Wilt u meer weten over hoe Dynamics 365 bijdraagt aan uw organisatie in het algemeen en of GDPR in het bijzonder neem dan contact CRM bijdraagt neem dan contact met ons via info@bendcrm.nl of 0508200213.

Download het whitepaper