• CRM blogs & nieuws

    Wij houden u op de hoogte.

CRM: verbeter uw salesprocessen

Het MKB heeft met andere uitdagingen en mogelijkheden te maken dan grotere tegenhangers. Het gebrek aan een groot salesteam lijkt een belemmering te zijn, maar dit kan ook juist kansen bieden. Vertegenwoordigers bewegen sneller, hebben minder infrastructuur nodig en kunnen profiteren van op maat gemaakte verkoopoplossingen.

Microsoft deed onder meer dan 1.500 sales executives onderzoek naar optimalisatie van salesprestaties en salesmanagement. Hieruit kwamen belangrijke inzichten naar voren over problemen waar salesteams tegenaan lopen en de oorzaak hiervan, maar ook hoe deze problemen succesvol opgelost worden.

Er is een analyse gemaakt door Microsoft van de SPO (Sales Performance Optimization)- en SMO (Sales Management Optimization)-gegevens. Om dit te doen werden verkoopprestaties van de bovenste 10% van de verkooporganisaties vergeleken met de onderste 30% en middelste 60%. In deze analyse is gekeken naar het percentage vertegenwoordigers dat hun quota heeft behaald, het percentage dat de omzetdoelstelling van de organisatie heeft gehaald en het percentage van potentiële deals dat gesloten is. In onderstaande afbeelding komen de uitkomsten van deze analyse naar voren:

Vergelijking-salesprestaties(Bron: Microsoft)

Uit deze analyse blijkt dat de bovenste 10% verkooporganisaties het aanzienlijk beter doen dan de rest van de organisaties. Hoe het komt dat de bovenste 10% beter presteert dan de rest van de verkooporganisaties en hoe uw organisatie gebruik kan maken van deze inzichten, wordt besproken in het whitepaper van Microsoft. Om de salesproductiviteit en het rendement van een MKB bedrijf te verbeteren, moet een goed fundament gelegd worden. Het salesproces moet geoptimaliseerd worden en van daaruit gaat u steeds een stap verder. Ook CRM is een belangrijk onderdeel van de optimalisatie van de salesproductiviteit. Zo hebben verkopers meer communicatie onderling, hebben ze minder administratieve lasten en houden ze meer tijd over voor de verkoop zelf. De verkoopefficiëntie kan met de inzet van CRM verhoogd worden.

Wilt u ook uw salesprocessen optimaliseren om zo bij de bovenste 10% te komen en een concurrentievoordeel te bemachtigen? 

Download het whitepaper