• CRM blogs & nieuws

    Wij houden u op de hoogte.

CRM: track leads voor meer inzicht

Leads genereren en nieuwe klanten binnenhalen is cruciaal voor elke organisatie. Veel organisaties geloven dat tevreden klanten die anderen doorverwijzen naar de organisatie, hun beste bron voor leads is. Dat kan zeker zo zijn en is iets om naar te streven, maar tenzij je meet en bijhoudt waar leads vandaan komen, is dit een onzeker gegeven.

Leads kunnen door meerdere bronnen gegenereerd worden, zoals marketingactiviteiten, door sales zelf gegenereerde leads, verwijzingen van klanten, medewerkers, leveranciers of partners, noem maar op. Zonder doordachte plannen en campagnes om deze bronnen van leads in te zetten, is het makkelijk om controle te verliezen van welke bron het beste werkt.

  • Werk uit hoeveel leads u per bron wil genereren. Ook kunnen er bijvoorbeeld maandelijkse doelen gesteld worden voor marketing of sales voor elk type lead.
  • Communiceer deze verwachtingen naar sales, marketing en de klantenservice, zodat zij weten wat ze moeten doen om deze doelen te behalen.
  • Creëer marketing campagnes en zet kanalen zoals social media, mailingen en SEO in om de doelgroep te bereiken.
  • Meet en analyseer de resultaten. Alleen door te meten kan bepaald worden hoe succesvol elke campagne is en of leads via de verwachte bronnen binnenkomen of juist via andere bronnen, en of de aantallen voldoen aan de gestelde doelen.

Track en meet in CRM
In CRM-systemen zoals Microsoft Dynamics CRM zitten vaak een aantal functionaliteiten om te meten en te vergelijken of de daadwerkelijk gegenereerde leads voldoen aan de doelen. Door in CRM vast te leggen wat de belangrijkste leadbronnen zijn, kan per bron of campagne gemeten worden hoe effectief deze zijn. Door bij elke lead vast te leggen via welke bron deze binnen is gekomen, krijgt een organisatie hier meer inzicht in krijgen, kijken of doelen per bron behaald worden en kan beter bijgestuurd worden.

Verbeter resultaten
Door bewust te zijn van welke kanalen de meeste leads binnenbrengen, kunnen betere plannen gemaakt worden om deze kanalen beter te benutten, en om voor kanalen die wat minder werken een nieuwe strategie te bedenken. Na verloop van tijd is er nog meer data beschikbaar om te analyseren en kan bijvoorbeeld opgemerkt worden dat via een bepaalde bron of van een bepaalde doelgroep te weinig leads binnenkomen. Zo kan bekeken worden waar dit door komt en of deze kanalen en/of doelgroep nog wel de investering waard zijn. Ook kan geanalyseerd wordne hoeveel leads ook daadwerkelijk omgezet worden in sales. Komen er te weinig klanten uit de leads? Analyseer hoe dit kan: gaat het mis bij de opvolging? Zijn de leads niet voldoende gekwalificeerd? Door dit te meten kan bijgestuurd worden en een beter resultaat behaald worden.

Wilt u meer weten over het inzetten van CRM om meer inzicht te krijgen in leads en sales? Download dan ons whitepaper ‘De toegevoegde waarde van CRM in het MKB’, waarin we onder andere ingaan op het automatiseren van sales- en marketingactiviteiten en het meten van de resultaten.

Bron: CRM SoftwareBlog

Download het whitepaper