• CRM blogs & nieuws

    Wij houden u op de hoogte.

CRM inzetten voor service: 5 redenen

Vaak wordt gedacht dat CRM vooral ingezet wordt voor sales. Niets is echter minder waar: vooral ook voor uw klantenservice is een goed CRM-systeem noodzakelijk! En wel om deze vijf redenen zou u CRM en klantenservice moeten integreren.

Eenvoudig toegang tot klant- of contactinformatie
Om klanten goed en snel te kunnen helpen is het belangrijk dat de medewerker die ze te woord staat eenvoudig bij de benodigde klantinformatie kan. CRM maakt dit mogelijk.

Wees in staat om problemen op te slaan en hier in de toekomst wat mee te kunnen
Niets is vervelender dan de situatie keer op keer weer uit te moeten leggen. Door in CRM alle contactmomenten op te slaan, kunnen alle servicemedewerkers, maar ook medewerkers van andere afdelingen, dit zien en de klant hierdoor efficiënter en beter helpen. Daarnaast krijgt u zo inzicht in problemen die bij klanten kunnen spelen en hoe deze in het verleden zijn afgehandeld of opgelost.

Personaliseer de communicatie met de klant
In eerdere blogs hebben we al gesproken over het verbeteren van de customer experience, de klantbeleving, met behulp van CRM. De service die u levert en hoe u met (potentiële) klanten omgaat, speelt een grote rol in het optimaliseren van deze beleving. Een persoonlijke benadering kan hier al veel aan bijdragen: iemand bij de voor- of achternaam noemen, weten wat voor contactmomenten diegene eerder al heeft gehad met de organisatie, et cetera. Hoe persoonlijker u een klant kunt benaderen, hoe beter de ervaring is die diegene heeft, wat bijdraagt aan een betere klantrelatie.

Voorzie uw marketingafdeling van content ideeën
Door inzichtelijk te maken wat voor vragen er bij klanten spelen, kan de marketingafdeling hierop inspelen. Als een vraag enkele keren of vaak terugkomt, is het aannemelijk dat deze vraag bij meer (potentiële) klanten speelt en dus zeer waardevol om content te creëren die deze vraag kan wegnemen bij klanten. Door te werken met CRM kunt u zien welke informatiebehoefte er is en kan de marketingafdeling hier wat mee doen.

Geef uw verkoopteam waardevolle inzichten in prospects en klanten
De verkopers binnen uw organisatie hebben veel contact met de prospects en klanten, maar de klantenserviceafdeling misschien nog wel meer. Sales kan de contactmomenten die iemand heeft met de klantenservice gebruiken voor een follow-up moment, de verkoper kan nagaan of het probleem goed en snel is opgelost. Dit toont betrokkenheid en draagt weer bij aan het verbeteren van de customer experience.

Wilt u meer weten over het inzetten van CRM om betere klantenservice te kunnen bieden? Download dan ons whitepaper ‘De toegevoegde waarde van CRM in het MKB’, waarin we onder andere ingaan op het verhogen van de klanttevredenheid en het verbeteren van het bedrijfsresultaat.

Download het whitepaper