• CRM blogs & nieuws

    Wij houden u op de hoogte.

CRM: 6 stappen om datakwaliteit te waarborgen

In een eerdere blog hebben we al aangegeven hoe belangrijk datakwaliteit is om CRM succesvol in te kunnen zetten. Het constant controleren en verbeteren van de kwaliteit van data is essentieel om de concurrentie voor te blijven. Als een organisatie faalt in het up-to-date houden van data, leidt dit tot 30% afname van de waarde van de data. Hierom is het uitermate van belang om de data op een effectieve manier te managen en te onderhouden. Veel marketeers, managers en andere personen of afdelingen binnen een organisatie hebben er baat bij om data om te zetten in waardevolle inzichten, maar bij veel organisaties (75%), zo blijkt uit onderzoek, houdt onnauwkeurige data ze tegen om een goede customer experience te bieden. Zonder nauwkeurige, complete klantdata, is het onmogelijk om een optimale customer experience te realiseren. Daarom geven wij u zes stappen die u helpen om de datakwaliteit te verbeteren.

1. Stel doelen
Stel vast wat u wilt bereiken, zoals meer leads of conversies genereren, contact onderhouden met stakeholders, prospects en klanten, et cetera. Als dit is vastgesteld, zal ook duidelijker worden welke data nodig is om dit te realiseren. Hierdoor kunt u zich richten op het verzamelen en meten van de data die de meeste impact heeft.

2. Definieer een proces
Bedrijven met een CRM-systeem hebben de technologie die benodigd is om data effectief te beheren, maar als er geen processen ingericht zijn, zal de datakwaliteit snel afnemen. Als u weet wat u wilt weten en welke data hiervoor nodig is, is de volgende stap het creëren van een proces die al het personeel verantwoordelijk maakt voor het verzamelen, beheren en onderhouden van de data. Het is belangrijk om duidelijk te definiëren welke kwaliteit u verwacht, wat elke medewerker qua gegevens moet verwerken, et cetera.

3. Zorg dat het onderdeel wordt van de bedrijfscultuur
Om te zorgen dat elke medewerker eigen verantwoordelijkheid neemt voor het updaten van de data, moet een CRM-strategie succesvol geïmplementeerd worden. Iedereen in de organisatie moet getraind worden en moet begrijpen welke impact de data kan hebben voor de volgende gebruiker van deze data, inclusief de voordelen. Niet alleen voor de organisatie, maar ook voor henzelf. Succesvolle adoptie van de CRM-software, vraagt om steun van het management vanaf het begin, om te zorgen dat het onderdeel worden van de bedrijfscultuur en dat alle medewerkers het systeem op de juiste manier gebruiken. In onze vorige blog gingen we al in op het verhogen van de adoptie.

4. Ontwikkel een oplossing
De data die gebruikers invoeren moet consistent zijn. Ontwikkel een systeem om gebruikers hierbij te helpen. Dit systeem kan vooraf gedefinieerde drop-downs bevatten om consistentie te verhogen en het aantal fouten te vermelden, net als alerts om ervoor te zorgen dat gebruikers geen dubbele records aanmaken. Checks om te controleren of alles is ingevuld en ook op de juiste manier, kunnen ook geïmplementeerd worden, om te zorgen dat alle data ingevuld wordt, maar daarnaast ook om het proces van invullen voor gebruikers makkelijker te maken. Dit bespaart u tijd en geld en daarnaast verbetert het ook nog eens de datakwaliteit.

5. Wijs iemand aan die verantwoordelijk is voor de data
Datamanagement is een verantwoordelijkheid voor alle medewerkers die informatie verwerken en gebruiken in CRM. Toch kan het handig zijn om een persoon aan te wijzen die het systeem en de processen goed kent. Diegene kan afdelingen helpen met het verwerken van informatie, problemen identificeren en worksflows verbeteren, om zo een consistent niveau van datakwaliteit te realiseren.

6. Meet in hoeverre e-mail aankomt
Een eenvoudige manier om nauwkeurigheid van data in de gaten te houden, is door te meten in hoeverre e-mail aankomt. E-mail is een krachtige marketingtool, maar het is alleen succesvol als contactinformatie nauwkeurig en up-to-date is. Door te analyseren hoeveel e-mails terugkomen of gebounced worden, kan datakwaliteit gemonitord worden, maar kan ook een lijst van records opgesteld worden die geüpdatet moeten worden, om zo de data te verbeteren.

Als uw CRM-systeem voorzien is van actuele, nauwkeurige data, kan dit ingezet worden om waardevolle analyses te doen, maar ook om de customer experience te optimaliseren. Wilt u meer weten over het verbeteren van de customer experience met behulp van CRM?

Download het whitepaper

Labels: