• Oplossingen voor het onderwijs

 • Opleidingsinstituten

  Het ideale platform om de verschillende relaties te managen


Microsoft Dynamics 365 voor het onderwijs

Of het nu een commerciële opleider, hoger onderwijsinstelling of het voortgezet onderwijs betreft, onderwijsinstellingen in de breedste zin van het woord werken steeds meer en intensiever met CRM.

Vanaf het moment dat de aspirant leerling, cursist of student is zicht komt, tot het moment dat er stage wordt gelopen, men een baan vindt en alumni wordt. Microsoft Dynamics 365 biedt het ideale platform om de verschillende relaties te managen en in kaart te brengen. Of het nu huidige en potentiële cursisten, alumni en medewerkers of bedrijven of stakeholders betreft.

Met Dynamics 365 borgen wij onderwijsprocessen van de Student Life Cycle.

Student Life Cycle BEND

Onze branche oplossingen voor het onderwijs


Instroom

 • Informatieaanvragen
 • Events/open dagen
 • Verwerken en opvolging van aanmeldingen

Doorstroom

 • Relatiemanagement
 • Stages
 • Exchange programma’s
 • (Studie-)beurzen

Uitstroom

 • Alumnibeheer
 • Life Long Learning
 • Ambassadeurschap
 • Verbetering kwaliteit onderwijs

 • Universiteit Leiden
 • Rijksuniversiteit Groningen
 • Icon 04
 • Boerhaave Nascholing
 • Hanzehogeschool Groningen
 • NHL Stenden

Onze dienstenStrategie


Implementatie
 


Beheer
 


Groeimanager
 


Detachering