Dynamics 365 als procesondersteuner

Het hebben en onderhouden van een klantbeeld is niet het doel op zich. De mogelijkheden in het verder benutten van het Dynamics 365 platform zijn legio: 

  • Het vastleggen van contactmomenten 

Het vastleggen wie met wie contact heeft in welke hoedanigheid geeft inzichten die gebruikt kan worden in het effectiever uitvoeren het werk. Het registreren waarover deze contacten gaan draagt hier verder aan bij. 

  • Het aanbieden van data aan onderliggende systemen 

‘A single point of truth’ zorgt voor het beheersbaar houden van relaties op één plek. Door deze data te ontsluiten aan andere systemen wordt tevens verhoging van efficiency en kwaliteit bereikt. 

  • Het opvolgen van klantvragen 

Of klantvragen nu centraal via een Klant Contact Centrum worden ingevuld of decentraal bij de afdelingen in je organisatie worden belegd, Dynamics stelt je in staat om vragen, die van buitenaf aan je worden gesteld, aan te nemen en vervolgens door de organisatie procesmatig af te laten handelen.  

  • Programmamanagement 

Als overheidsinstelling heb je veel contact met samenwerkingspartners, ketenpartners, adviseurs, landelijke en lokale overheden. Veelal staat dit contact in het teken van speciale programma’s en onderliggende projecten. Programmamanagement in Dynamics 365 stelt je in staat om jouw relaties in de diverse programma’s en projecten te kunnen toekennen en te typeren om vanuit daar optimaal rendement te halen uit je relaties. 

  • Engagement met je relaties 

Als organisatie heb je vanuit diverse rollen en perspectieven contact met je relaties. Of het je partners zijn of het je doelgroep is,  je wilt specifieke informatie verzamelen om gedifferentieerd een gedegen relatie op te bouwen. Dit stelt je in staat om vanuit Dynamics 365 gericht kennisdeling en informatievoorziening rondom diverse thema’s via e-mail templates (in de vorm van nieuwsbrieven) te delen. 

  • Het organiseren van bijeenkomsten en lezingen 

Niet alleen kennisdeling via e-mail en nieuwsbrieven borg je met Dynamics 365. Het organiseren van bijvoorbeeld bijeenkomsten of lezingen, aan de hand van draaiboeken, handel je af met Dynamics 365. Het gesegmenteerd uitnodigen van je beoogd publiek, het online verwerken en bevestigen van inschrijvingen: allemaal procesmatig in te regelen in Dynamics 365, zorgt voor een verhoogde interactie met je relaties. Evaluaties over de bijeenkomsten organiseer je eveneens vanuit Dynamics 365 

Het combineren van bovenstaande deelgebieden dragen impliciet bij aan de professionalisering van klantgericht werken door de eigen organisatie, een verhoogde tevredenheid vanuit je doelgroep en een breder informatieplatform voor de interne organisatie. Vanuit ICT-oogpunt ontstaat een beheersbaarder ICT-landschap gebaseerd op Microsoft-producten.