Centrale kernregistratie van relaties

Maar behoefte aan een centraal beeld is degelijk aanwezig. Dit wordt mede versterkte omdat de burger en het bedrijfsleven dit ook verwacht. Men gaat ervan uit dat je een overall beeld hebt van de relatie. De roep vanuit de interne organisatie wordt daarmee ook urgenter. De wet- en regelgeving rondom AVG speelt hierin ook een nadrukkelijke rol. 

Het creëren van een ‘360° klantbeeld’ is hiermee een centraal thema. De noodzaak wordt erkend, de uitvoering blijkt vaak weerbarstiger. 

Wie zijn je klanten (relaties)? Welke informatie behoort tot het klantbeeld? Waar worden deze gegevens nu geborgd? Zijn daar specifieke processen aan gekoppeld? Welke afdelingen in jouw organisatie hebben hiermee van doen? Welke gegevens mogen we vastleggen? 

Vragen waar een antwoord op moet komen om een goede doelbeschrijving te definiëren van een ‘360° klantbeeld’ die nodig is om die centrale applicatie goed te kunnen positioneren in de ICT-infrastructuur.